KATILIM KOŞULLARI

 1. Metalik Fikirler 5. Ar-Ge Proje Pazarı`na tek başvuru kategorisi bulunup (proje pazarı Türkiye’de yerleşik olan üniversitelere açıktır) proje alanlarına göre ar-ge projelerini gönderebilir. Söz konusu proje sahibi proje/lerini tek alan üzerinden başvurusunu yapmak zorundadır. Bir proje için iki proje alanı seçemez. Her alandan farklı projeler yükleyebilir.

 2. Ar-Ge Proje Pazarı odaklı çalışan tüzel kişi (Ar-Ge Merkezleri, kamu kurumları; Teknoparklar, Üniversiteler vb.) ve bireylerin katılımına açıktır.

 3. Ar-Ge Proje Pazarına grup olarak katılmak mümkündür. Söz konusu katılım grup şeklinde olacak ise projeye kayıt yapılırken "proje ortakları" kısmında proje grubunun mensuplarının isimlerinin ve unvanlarının da yazılması gerekmektedir.

 4. Ar-Ge Proje Pazarına sergilenmeye hak kazanan proje, etkinliğin yapılacağı güne en az bir kişi (grup ise) ile katılım göstermesi gerekmektedir. Sergilenmeye hak kazanan proje katılım teyidini vermez ise veya olumsuz verir ise etkinlik günü sergileme hakkı sıralamada kendisinden sonra gelen projeye verilecektir. (Söz konusu katılım teyidi tarihi Birlik tarafından belirlenip, tarih aşımı olduğu takdirde proje sahibinin teyidinin olumsuz olduğu varsayılacaktır.)

 5. Ar-Ge Proje Pazarı etkinliğine sergilenmeye hak kazanan proje sahiplerinin (başvuru sırasında belirtilen proje ortaklarının) ödül kurulu toplantısının yapıldığı gün ile etkinlik gününe ulaşımları (aktarmasız uçuşları; gidiş- geliş, tren ve otobüs) ve konaklamaları (Birlik tarafından onaylanan bir otelde)Birlik tarafından karşılanmaktadır. (Taksi ve benzin masrafları karşılanmamaktadır.)

 6. Ulaşım belgelerinin beyanı Birlik tarafından etkinlik günü sonrasında belirtilen belli bir tarihe kadar istenilecektir. Söz konusu belgelerin bu tarihe kadar gönderimi sonucu ödemeler yapılacak olup, tarih aşımı sonrasında gelen belgelerin ödemelerinden Birlik sorumlu olmayacaktır.

 7. Konaklama konusunda olumlu teyit verip, Birlik tarafından belirlenen otelde konaklama yapmayan ve mazeret göstermeksizin etkinliğe en az 3 gün kala yapılan iptallerde konaklama ödemelerin Birlik sorumlu değildir.

 8. Metalik Fikirler 5.Ar-Ge Proje Pazarı`na başvurulan projelerin Türkçe olması gerekmektedir.

 9. Metalik Fikirler 5.Ar-Ge Proje Pazarı`na katılan projenin daha önce yapılmış/var olan proje ile aynı olmaması, akademik açıdan sahibi olan bir proje ile kısmen ya da tamamen sahipli olunduğunu bile bile kullanmaması esastır. Aksi takdirde proje ödül almaya hak kazansa bile proje pazarından diskalifiye edilerek, etkinlik kataloğundan çıkarılacak ve para ödülü kazanmış ise geri alınacaktır.

 10. Para ödülü kazan projelere ödemeleri proje sahiplerinin şahıslarına ait verecekleri IBAN numaralarına T.C Kimlik fotokopisi beyanı ile yapılacaktır. Para ödülleri günün koşullarına göre Birlik Yönetim Kurulunca belirlenecek ve etkinlikten önce açıklanacaktır.

 11. İDDMİB, Metalik Fikirler 5.Ar-Ge Proje Pazarı etkinliği sürecinde yukarıda belirtilen maddeler üzerinde her türlü değişikliği yapabilme hakkına sahiptir. Proje başvurusu yapan kişi/ler yukarıda belirtilen hususları çerçevesinde başvuru formundaki eksik bilgilerden veya teknik aksaklıklardan dolayı projesinin yeterince doğru bir şekilde değerlendirilememesinden kimseyi sorumlu tutmayacağını, İDDMİB’ in proje değerlendirmesini, ödül kriterlerini kabul eder ve proje başvurusu ve sonrasındaki bütün bilgilerinin doğrulunu taahhüt eder.