AMAÇ

Vizyon: Metal bilimi ve teknolojileri alanında; sektör paydaşlarını dünyadaki gelişmeleri ülkemiz ihtiyaçları doğrultusunda disiplinler arası bir yaklaşımla ele aldıkları ve Ar-Ge projeleri çıkarabilecekleri bir platformda buluşturmak. 

Misyon: Metaller dünyasının; toplum üzerindeki yaşam kalitesinin artırılması ve ülkenin sürdürülebilir gelişimine hizmet edecek şekilde organizasyonunu sağlamak. Yenilikçi, katılımcı ve paylaşımcı bir kurum olarak sektörün endüstriyel araştırma-geliştirme faaliyetlerini desteklemek. Ulusal önceliklerimiz doğrultusunda stratejiler geliştirmektir.