TEMA

Etkinlik başvurusunun birincil alanı demir ve demir dışı metal ürünlerin hammadde/yarımamul çalışmalarıdır. Sektörümüzün ve diğer sektörlerin ihtiyaç duyduğu primer malzemelerden ortaya çıkan inovatif mamuller de etkinlik kapsamında değerlendirilecektir. Etkinliğe gönderilen projenin fonksiyonel özelliklerinden çok malzeme yönünden değerlendirmesi yapılacaktır.

BAŞVURU ALANLARI

ENERJİ SEKTÖRÜ Enerji depolama malzemeleri
Yapı metalleri
Çelik
Korozyona dayanıklı malzemeler
Nükleer enerji alanında kullanılan metaller
Türbin kanatları
Metalik camlar vd…
SAĞLIK SEKTÖRÜ Metalik biyomalzemeler
Biyomedikal cihaz teknolojisi
Titanyum ve alaşımları
Co-Cr alaşımları
Paslanmaz çelikler
Şekil hafızalı metaller
Biyobozunur metaller
Restorasyon metalleri
Metalik doku iskeleleri vd…
MAKİNE VE İMALAT SANAYİ SEKTÖRÜ Metallerin talaşlı imalat yöntemleri
Metal esaslı kaplamalar
Toz metalürjisi
3 boyutlu metalik yapılar
Eklemeli imalat yöntemleri
Toz metal üretim teknikleri
Yüksek mukavemetli çelikler vd…
UZAY/UÇAK TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRÜ Metal matrisli kompozitler
Yüksek sıcaklık metalleri
Süper alaşımlar
Yüksek entropili alaşımlar
Hafif metal grupları vd…
SAVUNMA SANAYİ SEKTÖRÜ Zırh metalleri
Fonksiyonel derecelendirilmiş malzemeler vd…
DİĞER Transport teknolojileri,
Taşımacılık endüstrisinde kullanılan metaller
Gemicilik sektöründe kullanılan metaller vd…
Not: Başlıklar bunlarla sınırlı olmayıp metal içerikli tüm çalışmaları kapsamaktadır.